BARRICONE

520.000₫
Xuất xứ: Italia * Nhà sản xuất: Angelo Rocca&Figli * Đẳng cấp: IGT * Giống nho: Primitivo * Nồng độ: 14% * Niên vụ: 2015

Còn hàng

 Xuất xứ: Italia

* Nhà sản xuất: Angelo Rocca&Figli

* Đẳng cấp: IGT

* Giống nho: Primitivo

* Nồng độ: 14%

* Niên vụ: 2015

 

 

Sản phẩm liên quan