COASTAL MIST

650.000₫
Xuất xứ: Chilê * Nhà sản xuất: Casas del Toqui * Đẳng cấp: Gran Reserva * Giống nho: Sauvignon Blanc * Nồng độ: 14% * Niên vụ: 2013

Còn hàng

 Xuất xứ: Chilê

* Nhà sản xuất: Casas del Toqui

* Đẳng cấp: Gran Reserva

* Giống nho: Sauvignon Blanc

* Nồng độ: 14%

* Niên vụ: 2013

Sản phẩm liên quan