RƯỢU MACALLAN EDITION NO. 1 (700ML / 48%)

2.850.000₫
Rượu Macallan Edition No. 1 , phiên bản giới hạn mới phát hành cuối năm 2015 của nhà Macallan. Macallan Edition No. 1 là kết quả của của quá trình lựa chọn thủ công một cách cẩn thận từ 8 loại thùng ủ khác nhau về thùng gỗ sồi Châu Âu, thùng gỗ sồi Mỹ và dung tích thùng.

Còn hàng

Rượu Macallan Edition No. 1, phiên bản giới hạn mới phát hành cuối năm 2015 của nhà Macallan. Macallan Edition No. 1 là kết quả của của quá trình lựa chọn thủ công một cách cẩn thận từ 8 loại thùng ủ khác nhau về thùng gỗ sồi Châu Âu, thùng gỗ sồi Mỹ và dung tích thùng. 

Sản phẩm liên quan