Rượu vang Tây Ban Nha Aquilon Garnacha

3.900.000₫
Rượu vang Tây Ban Nha Aquilon Garnacha là viên ngọc trên vương miện. Tổng hợp tất cả sự lựa chọn tốt nhất: các khu vực tốt nhất và các thùng tốt nhất. Rượu vang Tây Ban Nha Bodegas Alto Aquilon một viên ngọc trên vương miện. Rượu vang Tây Ban Nha Aquilon Garnacha Một 100% gốc nho Garnacha 60-100 năm tuổi tốt nhất và ủ 24 tháng trong thùng gỗ sồi mới. Một chai rượu mạnh mẽ trong miệng, bùi và tươi, với một...

Tây Ban Nha

Còn hàng

Rượu vang Tây Ban Nha Aquilon Garnacha là viên ngọc trên vương miện. Tổng hợp tất cả sự lựa chọn tốt nhất: các khu vực tốt nhất và các thùng tốt nhất.

Rượu vang Tây Ban Nha Bodegas Alto Aquilon một viên ngọc trên vương miện.

Rượu vang Tây Ban Nha Aquilon Garnacha

Một 100% gốc nho Garnacha 60-100 năm tuổi tốt nhất và ủ 24 tháng trong thùng gỗ sồi mới. Một chai rượu mạnh mẽ trong miệng, bùi và tươi, với một nồng độ lớn của hương vị và sự cân bằng tuyệt vời. Uống chai rượu này cũng giống như “nếm bản chất của các nho Garnacha

Sản phẩm liên quan