86 Hoàng cầu -Đống Đa -Hà nội, Hà Nội, Vietnam

 HOTLINE : 0947499093

                                                  VANG TÂY BAN NHA

Đơn giá

VANG CARODORUM

ruou vang nhap khau

Carodorum Issos

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% TEMPRANILLO

Độ cồn: 15%            Quy cách: 12x750ml

450.000

ruou vang nhap khau 2

Carodorum

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% TEMPRANILLO

Độ cồn: 15%             Quy cách: 6x750ml

520.000

ruou vang nhap khau 3

Carodorum Selección

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% TEMPRANILLO

Độ cồn: 15%              Quy cách: 6x750ml

980.000

ruou vang nhap khau 4

Carodorum Único

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho:100% TEMPRANILLO

Độ cồn: 15,5%           Quy cách: 6x750ml

1.980.000

VANG TESO LA MONJA

ruou vang nhap khau 5

Romanico

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Tinta de Toro

Độ cồn: 14,5%         Quy cách: 12x750ml

480.000

ruou vang nhap khau 6

Almirez

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Tinta de Toro

Độ cồn: 14,5%          Quy cách: 6x750ml

980.000

ruou vang nhap khau 7

Victorino

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Tinta de Toro

Độ cồn: 14,5%           Quy cách: 6x750ml

1.980.000

ruou vang nhap khau 8

Victorino 1,5 lít

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Tinta de Toro

Độ cồn: 14,5%        Quy cách: 1x1.500ml

3.600.000

ruou vang nhap khau 9

Alabaster

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Tinta de Toro

Độ cồn: 14,5%          Quy cách: 5x750ml

6.000.000

 VANG ARAGONESAS

ruou vang nhap khau 10

Coto de Hayas Tinto

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Garnacha Syrah

Độ cồn: 13,5%        Quy cách: 12x750ml

260.000

ruou vang nhap khau 11

Coto de Hayas Blanco

Loại vang: Vang trắng

Giống nho: Chardonnay

Độ cồn: 13,0%        Quy cách: 12x750ml

260.000

ruou vang nhap khau 12

Solo

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Syrah

Độ cồn: 14,0%           Quy cách: 6x750ml

280.000

ruou vang nhap khau 13

Aragonia

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Garnacha

Độ cồn: 14,5%           Quy cách: 6x750ml

550.000

VANG CHILE – PEREZ CRUZ 

ruou vang nhap khau 14

Cabernet Sauvignon Reserva

Loại vang: Vang đỏ                                Độ cồn: 13,5%                                    Xuất xứ: Maipo Valley                          Năm thu hoạch : 2012                          Quy cách: 12x750ml Code :7808770200001 

350.000

ruou vang nhap khau 15

Carmenere Limited

Loại vang: Vang đỏ                                Độ cồn: 13.5%                                      Xuất xứ: Maipo Valley.                          Năm thu hoạch : 2012                            Quy cách: 12x750ml Code :7808770200025  

580,000

( Hộp gỗ 6 )

ruou vang nhap khau 16

Cabernet Sauvignon Limited

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 14%

Xuất xứ: Maipo Valley

Quy cách: 06x750ml Code :

580.000

(Hộp gỗ 6)

ruou vang nhap khau 17

Syrah  Limited

Loại vang: Vang đỏ                                Độ cồn: 13,5%                                    Xuất xứ: Maipo Valley.                          Năm thu hoạch : 2011                          Quy cách: 12x750ml Code :7808770200018

580.000

(Hộp Gỗ 6)

ruou vang nhap khau 18

Liguai

Loại vang: Vang đỏ                                Độ cồn: 14,5%                                    Xuất xứ: Maipo Valley.                          Năm thu hoạch : 2011                          Quy cách: 06x750ml Code :7808770200049                                  

1.000.000  (Hộp gỗ 6)

 

ruou vang nhap khau 19

Quelen

Loại vang: Vang đỏ                                Độ cồn: 14,5%                                    Xuất xứ: Maipo Valley.                          Năm thu hoạch : 2011                          Quy cách: 06x750ml Code :7808770200087                                 

1.600.000 (Hộp gỗ 6)

 

VANG CHILE – EMILIANA

ruou vang nhap khau20

Adobe Cabernet Sauvignon 2012

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13,5%

Xuất xứ: Center Valley

Quy cách: 12x750ml  Code: 7804320150611

    260.000

ruou vang nhap khau 21

Adobe Merlot 2012

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13,5%

Xuất xứ: Casablanca Valley

Quy cách: 12x750ml  Code: 7804320198552

    260.000

ruou vang nhap khau 22

Novas Chardonay 2013

Loại vang: Vang trắng

Độ cồn: 14%

Xuất xứ: Casablanca Valley

Quy cách: 12x750ml  Code: 7804320120911  

420.000

VANG CHILE – LAZO                                 

Đơn giá

ruou vang nhap khau 23

Chardonnay

Loại vang: Vang trắng

Độ cồn: 12,5%

Xuất xứ: Central Valley

Quy cách: 12x750ml Code: 7804315000273

180.000

ruou vang nhap khau 24

Sauvignon Blanc

Loại vang: Vang trắng

Độ cồn: 12,5%

Xuất xứ: Central Valley

Quy cách: 12x750ml Code: 7804315000396 

180.000

ruou vang nhap khau 25

Reserva Sauvignon Blanc

Loại vang: Vang trắng

Độ cồn: 13,0%

Xuất xứ: Central Valley

Quy cách: 12x750ml  Code: 7804315004653 

250.000

ruou vang nhap khau 26

Gran Reserva Sauvignon Blanc

Loại vang: Vang trắng

Độ cồn: 13,5%

Xuất xứ: 70% Curicó Valley, Leyda Valley

Quy cách: 12x750ml Code: 7804315005063   

400.000

ruou vang nhap khau 27

Gran Reserva Carmenere

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 14,0%

Xuất xứ: Central Valley

Quy cách: 12x750ml Code: 7804315005056  

420.000

 

 VANG PHÁP

Đơn giá

ruou vang nhap khau 28

Château Cote de Baleau 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

970.000

 ruou vang nhap khau 29

Château La Fleur Peyrabon 2011

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

1.120.000

ruou vang nhap khau 30

Château Barde Haut 2003

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13.5%

Quy cách: 12x750ml

1.380.000

ruou vang nhap khau 31

Croix de Beaucaillou 2011

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13.5%

Quy cách: 12x750ml

1.920.000

ruou vang nhap khau 32

Chateau Langoa Barton 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

2.360.000

ruou vang nhap khau 33

Chateau d'Armialhac 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

2.650.000

ruou vang nhap khau 34

Chateau Grand-Puy-Lacoste 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13.5%

Quy cách: 12x750ml

2.750.000

ruou vang nhap khau 35

Chateau d'Issan 2008

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

2.800.000

ruou vang nhap khau 36

Chateau Brane Cantenac 2008

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

2.880.000

ruou vang nhap khau 37

Domaine de Chevalier 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

2.900.000

ruou vang nhap khau 38

Chateau Brane Cantenac 2009

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

3.100.000

ruou vang nhap khau 39

Chateau Clerc Milon 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13%

Quy cách: 12x750ml

3.230.000

ruou vang nhap khau 40

Chateau Smith Haut Lafitte 2007

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 12.5%

Quy cách: 12x750ml

3.660.000

ruou vang nhap khau 41

Chateau Grand-Puy-Lacoste 2009

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13.5%

Quy cách: 12x750ml

3.900.000

ruou vang nhap khau 42

Chateau Léoville  Poyferré 2008

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13.5%

Quy cách: 12x750ml

4.010.000

ruou vang nhap khau 43

Château Pontet Canet 2011

Loại vang: Vang đỏ

Độ cồn: 13.5%

Quy cách: 12x750ml

5.550.000

                       

 

 

RƯỢU VANG NAM PHI - ANTHONIJ RUPERT

Đơn giá

ruou vang nhap khau 44

Optima

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot

Độ cồn: 14%

1.080.000

ruou vang nhap khau 45

Anthonij Rupert Cabernet Sauvignon

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Độ cồn: 13,5%

2.250.000

ruou vang nhap khau 46

Anthonij Rupert Merlot

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Merlot

Độ cồn: 13,5%

2.250.000

ruou vang nhap khau 47

Anthonij Rupert Syrah

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Syrah

Độ cồn: 14%

2.850.000

ruou vang nhap khau 48

Anthonij Rupert (Blend)

Loại vang: Vang đỏ

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

Độ cồn: 14,5%

3.650.000

HOTLINE : 0947499093

Email: ngocanhvira@gmail.com

Facebook Rượu bia nhập khẩu Zalo Rượu bia nhập khẩu 0966589808
popup

Số lượng:

Tổng tiền: