CASAS DEL TOQUI BARREL SERIES

Liên hệ
* Xuất xứ: Chilê * Nhà sản xuất: Casas del Toqui * Đẳng cấp: Reserva * Giống nho: Cabernet Sauvignon * Nồng độ: 14% * Niên vụ: 2015

Còn hàng

* Xuất xứ: Chilê

* Nhà sản xuất: Casas del Toqui

* Đẳng cấp: Reserva

* Giống nho: Cabernet Sauvignon 

* Nồng độ: 14%

* Niên vụ: 2015

Sản phẩm liên quan