RƯỢU CHIVAS

RUOU CHIVAS 18
1.250.000₫
RƯỢU HỘP QUÀ CHI VAS 12
RƯỢU CHIVAS ULTIS (700ML / 40%)
R.chivas 12 năm
620.000₫
Chivas Đĩa
1.350.000₫
R.chivas 21 năm
2.350.000₫
Chivas 38 năm
16.500.000₫
Phong Cách

Dẫn Đầu

Hương vị

Cao Cấp

Dịch Vụ

Chuyên Nghiệp

Showroom

Toàn Quốc