EL EMPERADOR

185.000₫
* Xuất xứ: Chilê * Nhà sản xuất: Les Grand Chais de France * Giống nho: Cabernet Carmenere * Nồng độ: 13% * Nồng độ: 12,5% * Niên vụ: 2014

Còn hàng

* Xuất xứ: Chilê

* Nhà sản xuất: Les Grand Chais de France

* Giống nho: Cabernet Carmenere

* Nồng độ: 13%

* Nồng độ: 12,5%

* Niên vụ: 2014

Sản phẩm liên quan