EL EMPERADOR 3L

360.000₫
Xuất xứ: Chilê * Nhà sản xuất: Les Grand Chais de France.... * Giống nho: Merlot * Nồng độ: 13%

Còn hàng

Xuất xứ: Chilê

* Nhà sản xuất: Les Grand Chais de France....

* Giống nho: Merlot

* Nồng độ: 13%

Sản phẩm liên quan