OCHO

540.000₫
Xuất xứ: Chilê * Nhà sản xuất: Vina OchoTierras * Đẳng cấp: Reserva * Giống nho: Cabernet Sauvignon * Nồng độ: 13,5% * Niên vụ: 2013

Còn hàng

Xuất xứ: Chilê

* Nhà sản xuất: Vina OchoTierras

* Đẳng cấp: Reserva

* Giống nho: Cabernet Sauvignon 

* Nồng độ: 13,5%

* Niên vụ: 2013

Sản phẩm liên quan